Η NICOCHEM γνωρίζει ότι ευχαριστημένος πελάτης είναι ο πελάτης που μπορεί να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο πλυντήριό του άμεσα και με συνέπεια.Έχοντας σαν οδηγό τα <<θέλω>> των πελατών της, η NICOCHEM επενδύει σε αυτό τον τομέα διαθέτοντας 9 τεχνικούς άριστα καταρτισμένους στα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων ποτηριών αλλά και στα συστήματα δοσομέτρησης των πλυντηρίων ιματισμού και εγγυάται την επίλυση του προβλήματος χωρίς να αρκείται απλά στην υπόδειξη της βλάβης.